การสร้าง Account E-mail

การสร้าง Account E-mail

Step 1

เข้า Parallels Plesk ไปที่เมนู Mail >> กดเมนู Create Email Address


mail plesk


Step 2

ตั้งค่าผู้ใช้งาน

: ชื่อผู้ใช้ ระบุ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข เครื่องหมายขีดล่าง _ (underscore) เครื่องหมายขีดกลาง - (Dash หรือ Hyphen)

: ระบุ password หรือ เลือก Generate

เลือกใช้แบบมี mailbox และกำหนดขนาดพื้นที่ของ account ได้ ตัวอย่างเลือก unlimited

ยืนยันการสร้าง กด OK


mail pleskWas this answer helpful?

 Print this Article

Powered by WHMCompleteSolution