Cloud Business Email

Cloud Business Email

Cloud Business Email 5 Account

Email Account 5 บัญชีผู้ใช้งาน
Email Space 5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
รองรับการใช้งาน POP3 IMAP SMTP
รองรับ iOS Android Smartphone
รองรับการทำงาน Calendars File Share Contacts Spreadsheet

Cloud Business Email 10 Account

Email Account 10 บัญชีผู้ใช้งาน
Email Space 5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
Diskspace Total 50 GB
Webmail POP3 IMAP SMTP
iOS Android Smartphone
Calendars Contacts

Cloud Business Email 15 Account

Email Account 15 บัญชีผู้ใช้งาน
Email Space 5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
รองรับการใช้งาน POP3 IMAP SMTP
รองรับ iOS Android Smartphone
รองรับการทำงาน Calendars File Share Contacts Spreadsheet

Cloud Business Email 25 Account

Email Account 25 บัญชีผู้ใช้งาน
Email Space 5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
Diskspace Total 125 GB
Webmail POP3 IMAP SMTP
iOS Android Smartphone
Calendars Contacts

Cloud Business Email 30 Account

Email Account 30 บัญชีผู้ใช้งาน
Email Space 5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
Diskspace Total 150 GB
Webmail POP3 IMAP SMTP
iOS Android Smartphone
Calendars Contacts

Cloud Business Email 50 Account

Email Account 50 บัญชีผู้ใช้งาน
Email Space 5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
Diskspace Total 250 GB
Webmail POP3 IMAP SMTP
iOS Android Smartphone
Calendars Contacts

Cloud Business Email 75 Account

Email Account 75 บัญชีผู้ใช้งาน
Email Space 5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
Diskspace Total 375 GB
Webmail POP3 IMAP SMTP
iOS Android Smartphone
Calendars Contacts

Cloud Business Email 100 Account

Email Account 100 บัญชีผู้ใช้งาน
Email Space 5 GB ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน
รองรับการใช้งาน POP3 IMAP SMTP
รองรับ iOS Android Smartphone
รองรับการทำงาน Calendars File Share Contacts Spreadsheet

Powered by WHMCompleteSolution