สั่งซื้อ Cloud Mysql VPS

สั่งซื้อ Cloud Mysql VPS

Cloud Mysql VPS 40 GB Ram 4 GB

 • Hard Disk 40 GB SSD
 • Ram 4 GB
 • VCPU 4 Core
 • Data Transfer Unlimited
 • Mysql 5.6
 • Mysql Unlitmited
 • Mysql Login Unlimited
 • MySQL Connect / Navicat / Apps
 • PhpMyAdmin
 • Backup/Restore

Cloud Mysql VPS 60 GB Ram 6 GB

 • Hard Disk 60 GB SSD
 • Ram 6 GB
 • VCPU 4 Core
 • Data Transfer Unlimited
 • Mysql 5.6
 • Mysql Unlitmited
 • Mysql Login Unlimited
 • MySQL Connect / Navicat / Apps
 • PhpMyAdmin
 • Backup/Restore

Cloud Mysql VPS 80 GB Ram 8 GB

 • Hard Disk 80 GB SSD
 • Ram 9 GB
 • VCPU 4 Core
 • Data Transfer Unlimited
 • Mysql 5.6
 • Mysql Unlitmited
 • Mysql Login Unlimited
 • MySQL Connect / Navicat / Apps
 • PhpMyAdmin
 • Backup/Restore

Cloud Mysql VPS 100 GB Ram 10 GB

 • Hard Disk 100 GB SSD
 • Ram 10 GB
 • VCPU 4 Core
 • Data Transfer Unlimited
 • Mysql 5.6
 • Mysql Unlitmited
 • Mysql Login Unlimited
 • MySQL Connect / Navicat / Apps
 • PhpMyAdmin
 • Backup/Restore

Cloud Mysql VPS 120 GB Ram 12 GB

 • Hard Disk 120 GB SSD
 • Ram 12 GB
 • VCPU 4 Core
 • Data Transfer Unlimited
 • Mysql 5.6
 • Mysql Unlitmited
 • Mysql Login Unlimited
 • MySQL Connect / Navicat / Apps
 • PhpMyAdmin
 • Backup/Restore

Cloud Mysql VPS 160 GB Ram 16 GB

 • Hard Disk 160 GB SSD
 • Ram 16 GB
 • VCPU 4 Core
 • Data Transfer Unlimited
 • Mysql 5.6
 • Mysql Unlitmited
 • Mysql Login Unlimited
 • MySQL Connect / Navicat / Apps
 • PhpMyAdmin
 • Backup/Restore

Powered by WHMCompleteSolution