ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
.net
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
.org
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
.info
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
.biz
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
.co.th
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
.ac.th
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
.go.th
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
.or.th
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
.mi.th
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
.in.th
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
400.00 บาท
1 سال
.me
840.00 บาท
1 سال
840.00 บาท
1 سال
840.00 บาท
1 سال
.asia
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
550.00 บาท
1 سال
.tv
900.00 บาท
1 سال
900.00 บาท
1 سال
900.00 บาท
1 سال
.us
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
.cc

سال
N/A
N/A
.mobi
550.00 บาท
1 سال
550.00 บาท
1 سال
550.00 บาท
1 سال
.co new!
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
.blog new!
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
800.00 บาท
1 سال
.cloud new!
650.00 บาท
1 سال
650.00 บาท
1 سال
650.00 บาท
1 سال
.one
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
.ru
150.00 บาท
1 سال
150.00 บาท
1 سال
150.00 บาท
1 سال
.name
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
.ws
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
750.00 บาท
1 سال
.eu
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
.xyz
450.00 บาท
1 سال
450.00 บาท
1 سال
550.00 บาท
1 سال
.pro
550.00 บาท
1 سال
550.00 บาท
1 سال
550.00 บาท
1 سال
.top
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال
300.00 บาท
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution