จดโดเมน

ค้นหาชื่อโดเมนใหม่ โดยพิมพ์ชื่อโดเมนที่คุณต้องการ เพื่อตรวจสอบว่าโดเมนว่างหรือไม่
สำหรับโดเมนชื่อไทย สามารถจดได้เฉพาะ .com และ .net และกรณุาพิมพ์สระ และ วรรณยุกต์ ตามลำดับให้ถูกต้อง

Please enter the code shown below

Browse extensions by category

โดเมนเนม
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
.net
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
.org
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
.info
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
.biz
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
.co.th
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
.ac.th
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
.go.th
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
.or.th
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
.mi.th
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
.in.th
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
.me
840.00 บาท
1 Year
840.00 บาท
1 Year
840.00 บาท
1 Year
.asia
450.00 บาท
1 Year
450.00 บาท
1 Year
550.00 บาท
1 Year
.tv
900.00 บาท
1 Year
900.00 บาท
1 Year
900.00 บาท
1 Year
.us
450.00 บาท
1 Year
450.00 บาท
1 Year
450.00 บาท
1 Year
.cc

Year
N/A
N/A
.mobi
550.00 บาท
1 Year
550.00 บาท
1 Year
550.00 บาท
1 Year
.co new!
800.00 บาท
1 Year
800.00 บาท
1 Year
800.00 บาท
1 Year
.blog new!
800.00 บาท
1 Year
800.00 บาท
1 Year
800.00 บาท
1 Year
.cloud new!
650.00 บาท
1 Year
650.00 บาท
1 Year
650.00 บาท
1 Year
.one
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
.ru
150.00 บาท
1 Year
150.00 บาท
1 Year
150.00 บาท
1 Year
.name
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
.ws
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
750.00 บาท
1 Year
.eu
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
.xyz
450.00 บาท
1 Year
450.00 บาท
1 Year
550.00 บาท
1 Year
.pro
550.00 บาท
1 Year
550.00 บาท
1 Year
550.00 บาท
1 Year
.top
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year
300.00 บาท
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution