หมวดหมู่:
CORPORATE BRONZE 600 MB -

Windows Server 2012 / .NET 4.5 / MSSQL 2014 / MySQL 5.1 / PHP 5.2-5.5 Default 5.4

Disk Space: 600 MB
Email Account: 60 Account
MySQL Database: 10 DB
MSSQL Database: 10 DB
MS Access (.mbd) : Unlimited
Domain: 1 โดเมน
Sub Domain: 20
Data Transfer:20 GB/เดือน
Control Panel: Plesk 12
Mail Server: MailEnable Enterprise 7.5

พร้อมติดตั้ง Genius Spam Filter ระบบป้องกันสแปมอัจฉริยะ

Corporate Plan รองรับการใช้งาน MySQL/MSSQL/MS Access

CORPORATE SILVER 1 GB -

Windows Server 2012 / .NET 4.5 / MSSQL 2014 / MySQL 5.1 / PHP 5.2-5.5 Default 5.4

Disk Space: 1 GB
Email Account: 100 Account
MySQL Database: 20 DB
MSSQL Database: 20 DB
MS Access (.mbd) : Unlimited
Domain: 1 โดเมน
Sub Domain: 40
Data Transfer:40 GB/เดือน
Control Panel: Plesk 12
Mail Server: MailEnable Enterprise 7.5

พร้อมติดตั้ง Genius Spam Filter ระบบป้องกันสแปมอัจฉริยะ

Corporate Plan รองรับการใช้งาน MySQL/MSSQL/MS Access

CORPORATE GOLD 1.4 GB -

Windows Server 2012 / .NET 4.5 / MSSQL 2014 / MySQL 5.1 / PHP 5.2-5.5 Default 5.4

Disk Space: 1.4 GB
Email Account: 140 Account
MySQL Database: 30 DB
MSSQL Database: 30 DB
MS Access (.mbd) : Unlimited
Domain: 1 โดเมน
Sub Domain: 70
Data Transfer:70 GB/เดือน
Control Panel: Plesk 12
Mail Server: MailEnable Enterprise 7.5

พร้อมติดตั้ง Genius Spam Filter ระบบป้องกันสแปมอัจฉริยะ

Corporate Plan รองรับการใช้งาน MySQL/MSSQL/MS Access

CORPORATE PLATINUM 2 GB -

Windows Server 2012 / .NET 4.5 / MSSQL 2014 / MySQL 5.1 / PHP 5.2-5.5 Default 5.4

Disk Space: 2 GB
Email Account: 200 Account
MySQL Database: 50 DB
MSSQL Database: 50 DB
MS Access (.mbd) : Unlimited
Domain: 1 โดเมน
Sub Domain: 100
Data Transfer:100 GB/เดือน
Control Panel: Plesk 12
Mail Server: MailEnable Enterprise 7.5

พร้อมติดตั้ง Genius Spam Filter ระบบป้องกันสแปมอัจฉริยะ

Corporate Plan รองรับการใช้งาน MySQL/MSSQL/MS Access

Secure Transaction This order form is provided in a secure environment and to help protect against fraud your current IP address (54.90.119.59) is being logged.

Powered by WHMCompleteSolution