บริการ Cloud Windows Web Hosting

Cloud Windows Web hosting 12 GB SSD


Diskspace 12 GB
Traffic 300 GB ต่อเดือน
รองรับ 10 website
สร้าง Database SQL 2014 Mysql 5.6 MS-Access ไม่จำกัด
สร้าง Email Account ไม่จำกัด
สร้าง Subdomains ไม่จำกัด
รองรับ ASP ASP .Net 3.5 4.0 4.5 PHP 5.6 html
Joomla wordpress moodle Presatashop แนะนำเป็น Linux Hosting

Cloud Windows Web hosting 15 GB SSD


Diskspace 15 GB
Traffic 400 GB ต่อเดือน
รองรับ 12 website
สร้าง Database SQL 2014 Mysql 5.6 MS-Access ไม่จำกัด
สร้าง Email Account ไม่จำกัด
สร้าง Subdomains ไม่จำกัด
รองรับ ASP ASP .Net 3.5 4.0 4.5 PHP 5.6 html
Joomla wordpress moodle Presatashop แนะนำเป็น Linux Hosting

Cloud Windows Web hosting 3 GB SSD


Diskspace 3 GB
Traffic 100 GB ต่อเดือน
รองรับ 2 website
สร้าง Database SQL 2014 Mysql 5.6 MS-Access ไม่จำกัด
สร้าง Email Account ไม่จำกัด
สร้าง Subdomains ไม่จำกัด
รองรับ ASP ASP .Net 3.5 4.0 4.5 PHP 5.6 html
Joomla wordpress moodle Presatashop แนะนำเป็น Linux Hosting

Cloud Windows Web hosting 5 GB SSD


Diskspace 5 GB
Traffic 150 GB ต่อเดือน
รองรับ 4 website
สร้าง Database SQL 2014 Mysql 5.6 MS-Access ไม่จำกัด
สร้าง Email Account ไม่จำกัด
สร้าง Subdomains ไม่จำกัด
รองรับ ASP ASP .Net 3.5 4.0 4.5 PHP 5.6 html
Joomla wordpress moodle Presatashop แนะนำเป็น Linux Hosting

Cloud Windows Web hosting 7 GB SSD


Diskspace 7 GB
Traffic 200 GB ต่อเดือน
รองรับ 6 website
สร้าง Database SQL 2014 Mysql 5.6 MS-Access ไม่จำกัด
สร้าง Email Account ไม่จำกัด
สร้าง Subdomains ไม่จำกัด
รองรับ ASP ASP .Net 3.5 4.0 4.5 PHP 5.6 html
Joomla wordpress moodle Presatashop แนะนำเป็น Linux Hosting SSD

Cloud Windows Web hosting 9 GB SSD


Diskspace 9 GB
Traffic 250 GB ต่อเดือน
รองรับ 8 website
สร้าง Database SQL 2014 Mysql 5.6 MS-Access ไม่จำกัด
สร้าง Email Account ไม่จำกัด
สร้าง Subdomains ไม่จำกัด
รองรับ ASP ASP .Net 3.5 4.0 4.5 PHP 5.6 html
Joomla wordpress moodle Presatashop แนะนำเป็น Linux Hosting

Powered by WHMCompleteSolution